Praktické tipy, R

Rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím

Pokud stojíte před rozhodnutím, zda koupit byt ve vlastnictví osobním, nebo družstevním, podívejme se spolu, v čem spočívá rozdíl, tj. jaké jsou výhody či nevýhody těchto variant.

Pokud nedisponujete hotovostí, na družstevní byt vám banka neschválí žádost o úvěr. Je to možné v případě, že byste měli možnost ručit jinou nemovitostí. Některé banky poskytují hypotéky navíc s podmínkou, že existuje jakýsi příslib, že tento byt bude do roka přecházet do osobního vlastnictví nájemníka.

Osobní vlastnictví (OV)

Byt v osobním vlastnictví je skutečně vaším majetkem, můžete ho koupit či prodat. Je to skutečně na vašem rozhodnutí. V Katastru nemovitostí jste zapsáni jako vlastníci. Samozřejmě můžete být jeden z více vlastníků. Byt může koupit i více osob nebo je součástí společného jmění manželů.

Družstevní vlastnictví (DV)

Koupě bytu v družstevním vlastnictví je vlastně koupě družstevního podílu, nikoliv bytu jako takového. Vy jste vlastně nájemníkem bytu a přímým vlastníkem je samo družstvo, které je zapsáno v Katastru nemovitostí.

Veškeré úpravy bytu byste měli provádět se souhlasem družstva. Je také dobré se seznámit s družstevními stanovami, ve kterých se dozvíte svá práva a povinnosti. Nájemníkem může být pouze jedna osoba, neplatí u manželů. Pokud se rozhodne družstvo byty prodat, je jeho povinností nabídnout byt nejprve stávajícímu nájemníkovi, potom dalším zájemcům.

Převod vlastnictví u bytu v OV

 • Je nutné zažádat o zapsání vlastnického práva do Katastru nemovitostí (poplatek 1000 Kč)
 • Doložení odhadu ceny za byt (též spojeno s poplatkem v různé výši)
 • Prodávající má za povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti (4 % z ceny) a daň z příjmu (výjimkou je případ, kdy nájemce v bytě bydlí alespoň 2 roky nebo ho prodává po 5 letech od odkoupení)
 • Každý rok se platí daň z nemovitosti
 • Převod práv a povinností u bytu v DV

 • Při převodu prodávající musí doručit družstvu písemné prohlášení o převodu bytové jednotky a s ním také písemný souhlas nového člena družstva – ,,kupujícího“ (je to buď bez poplatku, nebo s poplatkem, záleží na družstvu (může být i vysoký, nutno si zjistit)
 • Placení daně z přijmu je stejné jako u bytu v osobním vlastnictví (výjimka platí též)
 • Daň z nemovitostí se platí v nájemném, plátcem za vás je družstvo

 • Závěrem jsou nutné dodat ještě dvě informace:
  Byt v družstevním vlastnictví pořídíte levněji než byt v osobním vlastnictví a pokud chcete byt pronajímat, doporučujeme byt v OV. U družstva už by šlo o podnájem a je třeba souhlasu družstva.

  Foto: Pixabay.com – andreas160578

  Může se vám líbit