Stavba a rekonstrukce

Jak postavit plot z betonových bloků

Naplánování

Nejprve si stanovte linii plotu a použijte provázek, který natáhnete u země zhruba 10-20 cm nad ní. Druhý provázek využijete ke stanovení výšky plotu. Výška plotu závisí na účelu oplocení. Je třeba se také řídit místní vyhláškou. Pro plot z betonových bloků je potřeba si nejprve vyřídit stavební povolení.

Kopání a příprava na základy

Druhý krok – je vyhloubení rýh, které potřebujeme pro stavbu základů plotu. Hloubí se do nezámrzné hloubky 90 cm, v horských oblastech až 120 cm. Následně je nutné zhutnit podklad na který budete pokládat ztracené bednění z tvárnic a to do úrovně alespoň 15 cm nad upravený terén. Používá se štěrk a podsypání je potřeba provést do výšky 5 cm.

Ztracené bednění

Druhý krok – Máme-li uloženou výztuž, je potřeba začít ztracené bednění vylévat betonem. Vzniklý volný prostor mezi bedněním a stěnou výkopu je nutné zasypat. Poté, co vyzraje beton, pokládá se do ložné spáry hydroizolace. Nejčastěji se k tomu využívají asfaltové pásy.

Stavíme

Po provedení hydroizolace se staví podezdívka. Používají se na to 20“ tvárnice, které jsou pevnější oproti tvárnicím na péro a drážku nebo z plotových tvárnic. Tvárnice se staví na sebe ve dvou řadách a prokládají se betonem.

Z plotových tvárnic začněte stavět sloupky, které mohou být jednoduché nebo zdvojené. Další možností jsou rozměry 40/60cm a 60/60cm. Doporučená rozteč sloupků je 2,8 až 3,2m. Plotové sloupky je potřeba nejprve vyztužit dvěma dvojicema výztuží. Zděné části plotu je potřeba zakončit například štípanými stříškovými tvarovkami. Úseky mezi plotovými sloupky by měly být stejně velké.

Je potřeba sloupky vyztužit tak, že v požadovaných úrovních ložných spár navlečete konzolové držáky plotových polí. Tím jednotlivé sloupky vyztužíte. Délka plotových polí vychází z celkové délky oplocení. Délka pole by měla být maximálně 250 cm.

Zrání: Vše má svůj čas

Poté, co sloupky postavíte a zabetonujete, je potřeba jej nechat vyzrát a následně provést hydroizolaci v ložné spáře pod stříškami plotu. Po úplném vytvrdnutí betonu můžeme začít montovat plotové výplně a stavbu vrátek nebo vjezdových vrat. Uchyťte je pomocí hmoždinek určených do betonu. Prostor pro bránu odečtěte z celkové délky plotu.

Foto: Pinterest.com

Může se vám líbit