Články praktické tipy, Praktické tipy

Ekologické zdroje bydlení

Náklady na energie neustále rostou, což je jeden z důvodů situace, kdy jsou požadavky na vytápění budov i izolační vlastnosti konstrukcí stále striktnější.

Svět se snaží ubírat čím dál “zelenější” cestou a na oblíbenosti neustále získává bydlení s ekologickým získávání zdrojů energií, jejichž spotřeba tepla na vytápění bývá v porovnání s běžnou novostavbou jen třetinová. Co byste měli o takovém bydlení vědět?

Tepelná čerpadla jsou dnes běžnou součástí nízkoenergetického bydlení

Zapomeňte na řeči, že tepelná čerpadla se v nízkoenergetických domech nevyplatí! Pryč jsou doby, kdy byla pokládána za drahý výstřelek. Dnes již odborníci uznávají, že jsou investice do tepelného čerpadla bezpochyby návratné, životnost vytápění se navíc pohybuje v řádu desítek let. Pro nízkoenergetické domy je vhodné volit kupříkladu tepelná čerpadla vzduch – voda, přičemž při výběru je nutné zohlednit rozsah teplot, při nichž je toto zařízení schopno pracovat, a parametry hluku.

Fotovoltaické elektrárny garantují značné úspory za elektřinu

Očekáváte vždy s hrůzou, jaké budou vaše výdaje na elektřinu? V takovém případě se vyplatí uvažovat o pořízené fotovoltaické elektrárny. Díky ní je možné docílit značných úspor při výdajích na elektřinu, a to po celou dobu její životnosti. Přebytečně vyrobená elektřina je dále směrována třeba do TUV, akumulačních kamen, vytápění podlahy a do přímotopů. Vše funguje na jednoduchém principu, kdy záložní systém ukládá nespotřebovanou elektřinu v trakčních akumulátorech, aby ji využil kupříkladu v nočních hodinách, kdy nepanuje dostatek vlastní vyrobené elektřiny.

Podobu nízkoenergetického bydlení vždy nejprve rozeberte s odborníky

Instalace ekologických systémů pro úsporu energií a nákladů v domácnosti by měla probíhat až po důkladné konzultaci s odborníky. Energie pro lidi je přesně tou společností, která má ve svém portfoliu jen vysoce kvalitní produkty, jež objednává přímo od výrobců.

Může se vám líbit